europe_se

AAlkor
Alkekung
Lunnefågel
Sillgrissla - Koloni (med tretåig mås), Lock
Spetsbergsgrissla
Tobisgrissla - Ungfågel, Vuxna fåglar
Tordmule
Astrilder
Helenaastrild
Röd tigerfink - Lock, Sång (1), Sång (2)
ÄÄrlor
Forsärla - Kort sång, Lång sång, Lock
Gulärla - Flera hanar, Lock, Sång
Sädesärla - Lock, Sång
BBeckasiner
Dubbelbeckasin
Dvärgbeckasin - Lock, Spel
Enkelbeckasin - Brummande spel, Lock, flykt, Sång
DDoppingar
Gråhakedopping - Lock, Sång
Skäggdopping - Duett, Lock
Smådopping - Drill, Duett, Kort drill, Lock
Svarthakedopping - Duett, Lock
Svarthalsad dopping - Lock, Sång
Duvor
Klippduva (tamduva)
Ringduva
Skogsduva
Turkduva
Turturduva
Dykänder
Alfågel - Flock, Hane
Alförrädare
Amerikansk kopparand - Duettt
Bergand - Lock, flykt (hona), Lock (hona), Spel
Brunand - Lock, flykt (hona), Spel
Ejder - Hona med ungar, Spel
Islandsknipa - Spel, Vingljud
Knipa - Flykt (Hanar), Hane, Hona
Kopparand
Praktejder
Ringand
Rödhuvad dykand - Hane, Lock, flykt (hona)
Sjöorre - Spel
Strömand
Svärta - Lock (hona), Spel
Vigg - Flock (Hanar), Lock, flykt (hona), Spel (hona)
Vitögd dykand - Lock, flykt (hona), Spel
FFalkar
Aftonfalk
Eleonorafalk
Jaktfalk
Lärkfalk - Par vid bo, Varningsläte
Pilgrimsfalk - Lock (hane), Spel, Varningsläte
Rödfalk - Hanar, Lock, flykt
Slagfalk
Stenfalk - Varningsläte
Tatarfalk
Tornfalk - Lock, Spel, Varningsläte
Fälthöns
Berghöna - Hane, Spel (par)
Dalripa
Fasan - Hane, Skymning, Varningsläte
Fjällripa
Guldfasan - Lock, Sång
Järpe - Hane (1), Hane (2), Hona, Varningsläte (hona)
Kalifornisk tofsvaktel
Klipphöna - Flykt, Lock
Orre - Hona, Spel
Rapphöna
Rödhöna - Hane, Varningsläte
Rödhöna x Stenhöna - Hanar, Lock, flykt
Stenhöna - Lock, Sång
Tjäder - Hane, Hona
Vaktel
Vitstrupig vaktel
Fältsparvar
Dvärgsparv - Lock, Sång
Gulgrå sparv
Gulsparv - Lock, Sång
Gyllensparv - Lock, Sång
Häcksparv - Lock, Sång
Klippsparv - Hane (1), Hane (2), Lock
Kornsparv - Lock, Sång
Lappsparv - Lock, Sång
Ortolansparv - Lock, Sång
Rostsparv - Lock, Sång
Sävsparv - Lock, Sång
Snösparv - Lock, Sång
Svarthuvad sparv
Videsparv - Hane (1), Hane (2), Lock
Finkar
Bändelkorsnäbb - Lock, Sång
Bergfink - Lock, Sång
Blåfink - Lock, Sång
Bofink - Lock, Sång
Citronsiska - Lock, Sång (1), Sång (2)
Domherre - Lock, Sång
Gråsiska - Lock, Sång
Grönfink - Lock, Sång
Grönsiska - Flock, Lock, Sång
Gulhämpling - Lock, Sång
Hämpling - Flock, Lock, Sång
Korsikansk siska
Mindre korsnäbb - Lock, Sång
ökentrumpetare
Rosenfink - Lock, Sång
Skotsk korsnäbb
Snösiska - Lock, Sång
Steglits - Lock, Sång
Stenknäck
Större korsnäbb - Lock, Sång
Tallbit - Lock, Sång
Vinterhämpling - Flock, Lock, Sång
Fiskgjuse
Flugsnappare
Balkanflugsnappare
Grå flugsnappare - Lock, Sång
Halsbandsflugsnappare - Lock, Sång
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare - Lock, Sång
Flyghöns
Svartbukig flyghöna
Vitbukig flyghöna - Liten flock, Stor flock
GGamar
Gåsgam - Födosökande, Lock
Grågam
Lammgam
Smutsgam
Gäss
Bläsgås - Liten flock, Stor flock
Fjällgås - Liten flock, Lock
Grågås - Flock födosökande, Flock störd, Lock, flykt
Kanadagås - Flock, Lock, Par
Nilgås - Lock, Snabbt lock
Prutgås - Liten flock, Lock, Stor flock
Rödhalsad gås
Sädgås - Flock, Lock
Snögås - Flock, Lock
Spetsbergsgås - Liten flock, Lock, Stor flock
Vitkindad gås - Liten flock, Lock, Stor flock
Glador
Brun glada - Hane parning, Hona vid bo, Lock, flykt (Ungfågel)
Röd glada - Hona, Spel, Ungfågel
Svartvingad glada
Gökar
Gök - Hane, Hona
Skatgök
HHackspettar
Balkanspett - Lock, Par, Trummande
Göktyta - Duett, Hane
Gråspett - Lock, Trummande
Gröngöling - Iberisk underart, Lock, Lock, flykt, Ungfågel
Mellanspett - Hane (1), Hane (2), Hane (3), Hane (4)
Mindre hackspett - Lock, Trummande
Spillkråka - Lock, Par vid bo, Sång, Trummande
Större hackspett - Lock, Trummande
Tretåig hackspett - Adult, Trummande, Ungfågel
Vitryggig hackspett - Lock, Trummande
Halsbandsparakit
Hökar
Balkanhök
Duvhök - Lock, Ungfågel
Sparvhök - Ungfågel, Varningsläte (hona)
JJärnsparvar
Alpjärnsparv - Lock, Sång
Järnsparv - Lock, Sång
KKärrhökar
Ängshök - Spel, Ungfågel, Varningsläte (hona)
Blå kärrhök - Spel, Varningsläte (hona)
Brun kärrhök - Spel, Varningsläte (hona)
Kråkfåglar
Alpkaja - Liten flock, Lock, Stor flock
Alpkråka - Koloni, Lock
Blåskata
Kaja - Flock, Lock
Korp - Flock, Lock
Kråka
Lavskrika
Nötkråka - Lock, Sång, Snabbt lock
Nötskrika - Lock, Sång
Råka
Skata - Lock
Kungsfåglar, gärdsmygar
Brandkronad kungsfågel - Lock, Sång
Gärdsmyg - Lock, Sång
Kungsfågel - Lock, Sång
LLabbar
Bredstjärtad labb
Fjällabb - Par vid bo, Varningsläte
Kustlabb - Lock, Lock, flykt, Par vid bo
Storlabb
Lärkor
Berglärka
Dupontlärka
Dvärglärka - Lock, Sång
Kalanderlärka - Lock, Sång
Korttålärka
Lagerlärka - Lock, Sång
Sånglärka
Tofslärka - Lock, Sång
Trädlärka - Flykt, Stationär
Lommar
Smålom - Jämrande lock, Kackel, Spel
Storlom - Dykläte, Jämrande lock, Sammansatt spel, Skorrande lock, Spel
Svartnäbbad islom - Jämrande lock, Kontaktläte, Spel, Tremolodrill
Vitnäbbad islom - Sång, Spel
MMåsar, trutar
Dvärgmås
Fiskmås - Flock, Lock
Gråtrut - Lock, Stor flock
Havstrut
Långnäbbad mås
Medelhavstrut
Ringnäbbad mås
Rödnäbbad trut - Liten koloni, Lock
Silltrut
Skrattmås - Koloni, Lock
Svarthuvad mås - Flock, Lock
Tretåig mås
Vittrut - Flock, Koloni
Vitvingad trut
Mesar
Balkanmes - Lock, Sång
Blåmes - Lock, Sång
Entita - Lock, Sång
Lappmes - Lock, Sång
Pungmes - Lock, Sång
Skäggmes
Stjärtmes - Lock, Sång
Svartmes - Lock, Sång
Talgoxe - Lock, Sång
Talltita - Alpin underart, Lock, Sång
Tofsmes - Lock, Sång
Murkrypare
NNattskärror
Nattskärra - Lock och vingslag, Sång, Sång och vingslag
Rödhalsad nattskärra - Hane (1), Hane (2)
Nötväckor
Klippnötväcka - Lock, Sång
Korsikansk nötväcka - Lock, Sång
Krüpers nötväcka - Lock, Sång
Nötväcka - Hackande, Lock, Sång
ÖÖrnar
Dvärgörn
Havsörn - Lock, Vid bo
Hökörn - Adult, Ungfågel
Kejsarörn
Kungsörn - Hane, Hona, Ungfågel
Mindre skrikörn
Ormörn - Hane stationär, Lock, flykt, Spel
Spansk kejsarörn
Större skrikörn
PPelikaner
Krushuvad pelikan
Vit pelikan - Koloni, Lock, Vingljud
Pipare
Amerikansk tundrapipare
Fjällpipare - Lock, Spel
Kustpipare
Ljungpipare - Lock, Spel
Mindre strandpipare - Lock, Sång
Större strandpipare - Lock, Spel, Varningsläte
Svartbent strandpipare - Lock, Spel
Piplärkor
Ängspiplärka - Flykt, Lock, Stationär
Fältpiplärka - Lock, Sång
Kanariepiplärka
Rödstrupig piplärka - Lock, Sång
Skärpiplärka - Lock, Sång
Större piplärka
Trädpiplärka - Flykt, Lock, Stationär
Vattenpiplärka - Lock, Sång
Praktfåglar
Biätare - Koloni, Spel
Blåkråka - Med ungar, Spel
Härfågel - Lock, Sång, Ungfågel
Kungsfiskare
RRödvingad vadarsvala - Lock, Lock, flykt, Varningsläte
SSångare
Ärtsångare - Lock, Sång
Bergsångare - Lock, Sång
Bergstaigasångare
Busksångare
Cettisångare - Lock, Sång
Cypernsångare - Lock, Sång
Eksångare
Fältsångare - Lock, Sång
Flodsångare - Lock, Sång
Glasögonsångare - Lock, Sång
Gransångare - Lock, Sång
Gräshoppssångare
Grässångare - Lock, flykt, Varningsläte
Grönsångare - Lock, Sång
Härmsångare - Lock, Sång
Herdesångare - Lock, Sång
Höksångare - Lock, Sång
Iberisk Gransångare
Kärrsångare - Lock, Sång
Kaveldunssångare - Hane (1), Hane (2), Hane (3)
Lövsångare - Lock, Sång
Lundsångare - Lock, Sång
Macciasångare - Lock, Sång
Mästersångare - Hane (1), Hane (2)
Nordsångare - Lock, Sång
Ökensångare
Olivsångare
Polyglottsångare - Lock, Sång
Provancesångare - Lock, Sång
Rödstrupig sångare - Lock, Sång
Rörsångare - Lock, Sång
Sammetshätta - Lock, Sång
Sardinsk sångare - Lock, Sång
Sävsångare - Lock, Sång
Svarthakad sångare - Lock, Sång
Svarthätta - Lock, Sång
Taigasångare
Törnsångare - Lock, Sång
Trädgårdssångare
Trastsångare - Lock, Sång
Vassångare - Lock, Sång
Vattensångare - Lock, Sång
Seglare
Alpseglare - Lock, Sång
Blek tornseglare
Kafferseglare
Tornseglare
Simänder
Amerikansk kricka - Kvackande, Visselljud
Årta - Lock, Spel
Bläsand - Hane, Hona, Liten flock, Stor flock
Brudand
Gräsand - Hona med ungar, Lock, Spel
Gravand - Grupp, Lock, Spel
Kricka - Lock (hona), Spel
Mandarinand - Hane, Hona
Marmorand - Födosökande, Hane, Lock
Skedand - Flykt, Lock (hona), Spel
Snatterand - Lock, flykt (hona), Spel
Stjärtand - Lock (hona), Spel
Skärfläcka, styltlöpare
Skärfläcka - Lock, Spel
Styltlöpare - Lock, flykt, Varningsläte
Skarvar
Dvärgskarv
Storskarv - Hona försvarar bo, Koloni, Lock, Par vid bo
Toppskarv - Hona försvarar bo, Hona med ungar, Ungfågel
Skrakar
Salskrake
Småskrake - Lock, Lock, flykt, Spel
Storskrake
Småvadare
Morkulla
Roskarl - Lock, Spel
Snäppor
Brednäbbad simsnäppa
Brushane
Dammsnäppa
Drillsnäppa - Lock, Sång, Varningsläte
Gluttsnäppa - Lock, Sång
Grönbena - Lock, Sång
Kärrsnäppa - Lock, Sång
Kolymasnäppa - Flock, Lock, Sång
Mosnäppa - Lock, Sång
Myrsnäppa - Lock, Sång
Prärielöpare
Rödbena - Lock, Sång
Sandlöpare - Liten flock, Lock, Stor flock
Skärsnäppa - Lock, Sång
Skogssnäppa - Lock, Sång
Smalnäbbad simsnäppa - Lock, Spel
Småsnäppa
Spovsnäppa
Svartsnäppa - Lock, Sång
Tereksnäppa - Lock, Sång
Tuvsnäppa - Lock, Spel
Vitgumpsnäppa
Sommargylling - Lock, Sång
Sparvfinkar
Gråsparv - Flock, Lock, Rastande, Sång
Pilfink - Koloni, Lock
Snöfink - Flock under flykt, Lock, Sång, Varningsläte
Spansk sparv - Koloni, Lock, Sång
Stensparv - Koloni, Lock, Sång
Spovar
Myrspov - Lock, Spel
Rödspov - Lock, Spel
Småspov - Sång, Varningsläte
Storspov - Lock, Sång
Springhöna
Starar
Rosenstare
Stare - Flock, Lock, Sång
Svartstare
Storkfåglar
Ägretthäger
Bronsibis - Koloni, Ungfågel
Dvärgrördrom - Hane, Lock, flykt, Vid bo
Gråhäger - Bråk, Familj vid bo, Koloni, Lock, flykt
Helig ibis - Lock, Par födosökande
Kohäger - Koloni, Lock, Ungfågel
Natthäger - Koloni, Lock, flykt, Ungfågel
Purpurhäger - Lock, flykt, Spel, Ungfågel
Rallhäger - Lock, flykt, Ungfågel
Rördrom
Silkeshäger - Koloni, Lock, Lock, flykt
Skedstork
Större flamingo - Flykt, Födosökande, Liten koloni, Stor koloni
Svart stork - Par vid bo, Spel
Vit stork
Stormfåglar, liror
Balearisk lira
Grålira
Gulnäbbad lira - Koloni, Lock, flykt, natt, Lock från tunnel
Medelhavslira
Mindre lira - Koloni, Lock, flykt
Stormfågel
Stormsvalor
Klykstjärtad stormsvala
Stormsvala - Lock, Par vid bo, Spinnande lock
Strandskator, Strandskata - Lock, Spel, Varningsläte
Strömstare, sidensvans
Sidensvans
Strömstare - Lock, flykt, Sång
Sulor, Havssula
Sumphöns
Dvärgsumphöna
Kamsothöna
Kornknarr - Hane (1), Hane (2)
Mindre sumphöna
Purpurhöna - Spel, Ungfågel
Rörhöna
Småfläckig sumphöna
Sothöna
Vattenrall - Duett, Lock
Svalor
Backsvala - Koloni, Lock
Hussvala
Klippsvala
Ladusvala - Lock, Sång
Rostgumpssvala - Lock, Sång
Svanar
Knölsvan - Lock, Spel, Springande, Vingljud
Sångsvan - Flock, Lock, Spel
Tundrasvan (Mindre sångsvan) - Flock, Lock
TTärnor
Fisktärna - Koloni, Lock, Par vid bo
Kentsk tärna - Koloni, Lock
Rosentärna - Koloni (med andra tärnor), Lock
Sandtärna - Koloni, Lock
Silvertärna - Hona tiggande, Lock
Skäggtärna - Koloni, Lock
Skräntärna - Lock, vid bo
Småtärna - Lock, Spel
Svarttärna
Vitvingad tärna
Tjockfot - Lock, Sång
Törnskator
Masktörnskata - Lock, Sång
ökenvarfågel - Hane (1), Hane (2), Hane (3), Hane (4), Hane (5), Lock
Rödhuvad törnskata - Lock, Sång
Svartpannad törnskata
Törnskata - Lock, Sång
Varfågel - Lock, Sång
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare - Lock, Sång
Trädkrypare - Lock, Sång
Trana - Duett, Liten flock, Lock, Stor flock
Trappar
Småtrapp - Flyktljud, Hane, Spel
Stortrapp - Hane, Ungfågel
Trastar
Atlasstenskvätta - Lock, Sång
Björktrast - Lock, Sång
Blåhake - Lock, Sång
Blåstjärt
Blåtrast - Lock, Sång (Grekland), Sång (Spanien)
Buskskvätta - Lock, Sång
Cypernstenskvätta - Lock, Sång
Dubbeltrast - Lock, Sång
Isabellastenskvätta - Sång, Varningsläte
Koltrast - Lock, Sång
Medelhavsstenskvätta - Lock, Sång
Näktergal - Lock, Sång
Nunnestenskvätta - Lock, Sång
Ringtrast - Långsam sång, Snabb sång
Rödhake - Lock, Sång
Rödstjärt - Lock, Sång
Rödvingetrast - Lock, Sång
Stenskvätta - Bråk, Lock, Sång
Stentrast - Lock, Sång
Svarthakad buskskvätta - Lock, Sång
Svart rödstjärt - Lock, Sång
Svart stenskvätta - Hane (1), Hane (2)
Sydnäktergal - Lock, Sång
Taltrast - Lock, Sång
Trädnäktergal
Vitstrupig näktergal
UUgglor
Berguv - Hane, Par, Ungfågel
Dvärguv - Hane (1), Hane (2), Hane (3), Ungfågel
Fjälluggla - Försvarar bo, Par vid bo
Hökuggla - Hane, Varningsläte
Hornuggla - Hona, Lock, Par, Sång, Ungfågel tiggande, Varningsläte
Jorduggla - Lock, Par, Sång
Kattuggla - Hona, Par, Sång, Ungfågel, Xylofondrill
Lappuggla - Hane (1), Hane (2), Hona försvarar bo
Minervauggla - Lock, Sång
Pärluggla - Hane, Ungfågel i bo, Varningsläte
Slaguggla - Hane (1), Hane (2)
Sparvuggla - Annat lock, Långsamt lock, Par, Snabbt lock
Tornuggla - Lock, flykt, Par vid bo, Sång, Ungfågel
VVipor
Sporrvipa - Spel, Varningsläte
Tofsvipa - Lock, Spel
Vråkar
Bivråk
Fjällvråk
Ormvråk - Lock, Spel